Toepassingstraining scrum team

De toepassingstraining scrum team is bedoeld voor iedereen die deel uitmaakt van een scrum team, ofwel de developers, de product owner en de scrum master. De training is een vervolg op de introductietraining, en geeft veel meer verdieping op de ‘hoe’ vraag. Hoe moet welke rol zich gedragen in het team. Welke taken moet/mag je wel van elkaar overnemen en welke niet.

Scrum fundamentHoe zorg je ervoor dat de juiste zaken worden besproken in de verschillende bijeenkomsten en de juiste tijd hieraan wordt besteed.

Veel aandacht wordt besteed aan het gedrag van de teamleden en de verantwoordelijkheid van het team om met verbeter voorstellen te komen. Wat betekent transparantie, inspectie en adaptatie in de praktijk.

De training is interactief en er is ruimte om praktijk situaties ter sprake te brengen.

Na afloop van de training is het team in staat omĀ deĀ eerste sprint te organiseren.

Zie overzicht van trainingen.