Expertise training scrum master

De training is met name bedoeld voor organisaties die gekozen hebben voor een scrum master die als meewerkend voorman optreedt in projecten.

De concrete taken van een scrum master komen in de toepassingstraining scrum team aan de orde. In de expertise training scrum master wordt de nadruk gelegd op het gedrag dat een scrum master moet vertonen (of juist niet moet vertonen) om het juiste effect te kunnen bereiken in de scrum teams. In de training is veel ruimte om ervaringen te delen.

Het is dan ook aanbevelenswaardig om de expertise training na enkele sprints te plannen.

Zie overzicht van trainingen.