Expertise training product owner

De product owner heeft waarschijnlijk de meest uitdagende rol in het scrum team. De effectiviteit van het scrum proces wordt in veel gevallen bepaald door de duidelijkheid die de product owner kan overbrengen aan het development team.

Als eerste zal de product owner een visie moeten hebben over het product (wat moet er bereikt worden) en een globaal plan hebben om dit te realiseren (welke stappen moeten worden gezet).  Ten tweede moet dit voor iedereen in het team bekend zijn. Als laatste moeten brokken werk per sprint vrijgegeven worden voor het team om te ontwikkelen.

De product owner hoeft niet alle werkzaamheden zelf uit te voeren, maar is zeker wel de motiverende en bepalende factor hierin. Hierin zal hij/zij goed moeten kunnen communiceren met de business over visie/prioriteit en met het scrum team over de realisatie.

De definitie van de user stories voor de sprints komen in de toepassingstraining scrum team aan de orde. In de expertise training product owner wordt de nadruk gelegd op de voorbereidende zaken die nodig zijn om continuïteit van het scrum proces te kunnen waarborgen.

Het is aanbevelingswaardig om de scrum master(s) ook te betrekken in deze training, zodat ze de product owner op de juiste wijze kunnen ondersteunen in hun rol.

De expertise training kan het beste na enkele sprints gepland worden.

Zie overzicht van trainingen.