Training

Adapti kent verschillende trainingsmogelijkheden om de draai te vinden in de agile manier van werken en het toepassen van scrum. Er zijn verschillende trainingen bedoeld voor de verschillende groeperingen binnen de organisatie. Tijdens de training worden deelnemers gevraagd om het geleerde te relateren aan de eigen situatie en worden praktische uitdagingen bespreekbaar gemaakt.

Awarenesstraining: The agile way of working

De awarenesstraining is bedoeld om de gedachte achter agile en scrum te begrijpen. Een goed begrip van de filosofie maakt het toepassen ervan eenvoudiger. Deze training is in beginsel bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met de productontwikkeling. Dit zijn zeker de ontwikkelaars, testers, scrum master en product owner, maar ook degenen die belang hebben bij goed opgeleverde producten, zoals Functioneel beheer en key users, als ook het management hiervan. Scrum is geen IT feestje, maar moet in de organisatie geadopteerd worden. Hoe beter de adoptie, hoe meer effect.

Zie: Awareness training: The agile way of working

Toepassingstraining scrum team

Voor het scrum team is een training opgesteld om de rollen duidelijk te maken. De principes van Scrum moeten goed verankerd zijn in het team, waardoor de samenwerking van meet af aan goed verloopt. Het scrum team leert hoe men op elkaar moet reageren en hoe verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De nadruk ligt op het verbeterproces van scrum, ofwel hoe kun je als team ervoor zorgen dat fouten worden voorkomen en/of verbeteringen worden doorgevoerd.

Zie: Toepassingstraining scrum team

Expertise training

De scrum master en product owner hebben een speciale en bijzondere rol in scrum. In de expertise training worden handreikingen gedaan hoe taken bij deze rollen zo goed mogelijk kunnen worden ingevuld.

Zie: Expertise training scrum master en Expertise training product owner

Iedereen moet iets weten van scrum, sommigen moeten het kunnen toepassen, een beperkt aantal moeten het in leven kunnen houden.