Over Adapti

Adapti is in mei 2015 opgericht door Benny ten Dam (zie linkedIn profiel: https://nl.linkedin.com/in/bennytendam). Met zijn jaren lange ervaring in de ICT is hij een goede gesprekspartner voor zowel de business als het software ontwikkelteam. Hij is als geen ander in staat om een optimale samenwerking te creëren tussen business en techniek, waarbij het te ontwikkelen eindproduct centraal staat. Hierbij laat hij zich leiden door het agile gedachtegoed en scrum als methode, maar zal dit implementeren op een manier die optimaal is voor de situatie van de organisatie.  Zijn creativiteit bij het toepassen van de juiste processen en handelingen is enorm.

Agile is een gedachtegoed dat bij je moet passen. Van nature ligt dit erg dicht bij de mens. Het stimuleert leren, verbeteringen doorvoeren en samenwerken naar succes. Het gezamenlijk succes is belangrijker dan de individuele bijdrage. Agile denken zit bij Adapti in de genen.

Agile manifestoAdapti onderschrijft het agile manifest. Meer ruimte voor samenwerking en leren van fouten. Minder strakke plannen en dikke dossiers. Dossiers die als bewijslast gelden voor eventuele tegenslagen. Agile manier van werken is effectiever en verspilt minder tijd en geld. Het geeft ook veel meer plezier in het werk. We hebben gemerkt dat door de agile manier van werken, medewerkers zich zeer verantwoordelijk voelen voor het succes van het eindproduct.

De aanpak van Adapti bestaat uit het breed uitdragen van agile-scrum principes aan een brede groep mensen in de organisatie. Niet alleen de software ontwikkelafdeling, maar tevens de business kant, alsook het management. Hiermee begrijpt iedereen op welke fronten transparantie wordt verkregen, waar de controlepunten zijn en waar eventuele bijstellingen kunnen worden doorgevoerd. Daarna zo snel mogelijk starten met de eerste sprint en vanuit het lopende proces telkens verbeteringen doorvoeren.

Adapti legt de nadruk op hetgeen je wilt bereiken met agile en/of scrum. Het toepassen van scrum is niet het einddoel. De focus ligt op het effectief realiseren van het eindproduct. Scrum is een middel om dat te bereiken.

Adapti meet haar succes in de snelheid waarmee functies in gebruik worden genomen en ook zeker in het plezier dat een scrum team beleeft in de samenwerking tussen business en IT.

 

Agile zit bij Adapti in de genen en dit heeft al bij verschillende organisaties tot succesvolle projecten geleid. Misschien ook bij u?