Onderdeel van team

Als meewerkend lid in het scrum team vervullen we de rol van scrum master of product owner. We nemen de organisatie van scrum over en/of organiseren dat de product backlog op orde komt. Vanuit deze rol wordt de manier van werken uitgedragen, en overgedragen aan iemand van uw organisatie. Aanvullend kunnen  we analyse werkzaamheden vervullen en/of testtaken uitvoeren.

Deze optie is ideaal als slechts een beperkt aantal scrum teams operationeel zijn en dagelijkse begeleiding gewenst is. Hiermee wordt in een zeer korte tijd veel geleerd. De organisatie rond scrum is snel optimaal en over te dragen aan één of meerdere medewerkers van uw organisatie.

Uw teams worden meegenomen in de wereld van scrum. Leren snel hoe ze moeten samenwerken om het beste eindresultaat te kunnen bereiken. Binnen een aantal sprints is de product backlog op orde en de organisatie van de sprint planning, de daily standup, de review en retrospective geregeld.

De dagelijkse aanwezigheid biedt de mogelijkheid kleine verbeteringen aan te brengen die anders niet zichtbaar zijn. Deze zijn van wezenlijk belang voor het behalen van effectiviteitsverbeteringen.

Doelstelling is om teams zo snel mogelijk self-organizing en high performing te krijgen.