Agile Coaching

Scrum kent slechts enkele begrippen en principes. Deze zijn snel aan te leren en toe te passen. Agile heeft echter met gedrag te maken en gaat verder dan regels leren. Coaching is een manier om gevolgen van gedrag te herkennen en verbeteringen aan te brengen.

Agile gedachtegoed is een manier van denken en voor het management een manier van aansturen. De principes liggen erg dicht bij de basis van de mens. Je hebt iets geleerd, past het toe, ziet dat het beter kan en voert veranderingen door. Gedrag dat tot 5 jarige leeftijd heel erg normaal is. Vanaf 5 jarige leeftijd worden onze kinderen geleerd dat presteren, cijfers en persoonlijk succes belangrijker is. Ook in het bedrijfsleven is presteren binnen uitgezette banen dé weg die leidt tot succes. De regelgeving lijkt belangrijker dan hetgeen de organisatie wil bereiken. De regels worden telkens aangepast in plaats van de doelstelling uit te dragen en iedereen mee te laten denken deze doelstelling te realiseren.

Bij agile/scrum is het de bedoeling dat iedereen weer gaat meedenken, gaat samenwerken en de juiste keuzes gaat maken die leiden tot het beste eindresultaat.

Als je een afdeling aanstuurt op de manier van een herder, mag je van je medewerkers geen zelfstandigheid van een bij verwachten!

Coaching bestaat dan ook voornamelijk uit het aanleren van het nemen van verantwoordelijkheid, geven van transparantie, controleren van tussenresultaten en verbeteren. En dat elke sprint opnieuw. Een organisatie die ‘veranderen’ in de genen heeft, is ook in staat om snel te reageren op invloeden in markt, techniek en/of wereld.

Mocht u al gestart zijn met scrum, maar twijfelt u aan de manier waarop nu gewerkt wordt, ook dan kunnen we beoordelen op welke onderdelen verbetering kan worden doorgevoerd.

Adapti kan u helpen bij het inpassen van de agile manier van werken in uw organisatie en het toepassen van Scrum.

Scrum is eenvoudig toe te passen. Agile gedrag vertonen is een revalidatieproces.