Scrum alleen op IT afdeling

Scrum wordt reeds toegepast op de IT-afdeling, maar is bij de overige afdelingen onvoldoende bekend. Het is wel zichtbaar dat ontwikkelaars elke dag bij elkaar staan, maar andere afdelingen zijn hier niet bij betrokken. Hiermee kunnen wel een aantal kleine voordelen worden behaald, zoals het onderling samenwerken binnen de IT afdeling. Er zijn nog veel grotere voordelen te realiseren.

Een goed begrip van agile en scrum leidt tot betere samenwerking tussen business en IT. Betrokkenheid van de business is nodig om de juiste producten te kunnen opleveren.

Adapti biedt een introductie training scrum voor zowel IT als niet-IT aan, waardoor een goed begrip ontstaat over agile en scrum en de toepasbaarheid ervan binnen de organisatie. Naast de training kan Adapti ook de implementatie van scrum begeleiden.