Agile-Scrum

Agile is reeds 150 jaar geleden genoemd als eigenschap om te kunnen overleven. Darwin heeft in zijn onderzoek naar overlevingskansen van diersoorten de uitspraak gedaan: “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”

Verschil agile-watervalDat is wat agile inhoudt. Wees wendbaar. Bezig zijn met veranderingen in je omgeving en anticiperen op deze verandering. Dit geldt zowel voor de organisatie in zijn geheel, als voor een project in de organisatie. Er zijn vele voordelen te behalen. Het product is eerder zichtbaar, de toegevoegde waarde is sneller beschikbaar, het risico wordt verminderd en je bent vroegtijdig in staat om bij te stellen.

Er zijn verschillende methodieken die het agile gedachtegoed onderschrijven, zoals lean, kanban en scrum. Voor complexe en eenmalige producten is scrum een zeer succesvolle methode.

Scrum toepassen door de regels te volgen leidt binnen afzienbare tijd tot het afstoten ervan. Zonder agile te wezen zal scrum geen blijvend succes worden. In het artikel ‘Scrum is een methode, agile gedrag’ wordt het verschil tussen scrum en agile goed uitgelegd. Agile is gedrag, scrum een methode. Pas als dit duidelijk wordt, zal scrum een succes zijn voor de korte èn lange termijn. Dan wordt het onderzoeken naar de oorzaak van een fout niet meer gedaan om de schuldvraag te vinden, maar om te voorkomen dat de fout nogmaals wordt gemaakt. En worden ongewenste resultaten verholpen door de oorzaken weg te nemen. Niet alleen door het management, maar ook door het team.

Moet de hele organisatie agile zijn, voordat scrum gestart gaat worden? Zeker niet, of zelfs juist niet. Begin met de verandering op kleine schaal, leer van de gemaakte fouten,  maak er een succes van en breid het uit.

Wanneer het niet lukt om blijvend verbeteringen door te voeren of je hebt nog niet het gewenste niveau in effectiviteit en/of kwaliteit bereikt, dan is het goed je te laten ondersteunen door deskundigen op agile gebied.

Waarmee kunnen we u helpen?

Herkent u een van onderstaande situaties dan kan Adapti u helpen:

En natuurlijk kan Adapti scrum introduceren en implementeren als u nog niet volgens scrum werkt. Ervaring uit verleden tonen aan dat met scrum de effectiviteit van het ontwikkelteam met een factor 4 wordt verhoogd.

We hechten veel waarde aan het breed uitdragen van het agile-scrum gedachtegoed in de organisatie. Software ontwikkeling is een samenwerking tussen Business en IT. Scrum biedt mogelijkheden om deze twee werelden sterk te verbinden.

Adapti kan u helpen met trainingen en/of  coaching van scrum/agile in  uw organisatie.

Als je vandaag hebt leren veranderen, kun je morgen overleven.